OFERTA

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC i AC
 • wyceny wartości pojazdów
 • ustalanie wartości pozostałości powypadkowej
 • analizy i weryfikacje kosztorysów napraw, rachunków oraz ocen technicznych
 • wykonania kosztorysów i kalkulacji napraw powypadkowych
 • weryfikacji i oceny jakości wykonanej naprawy pojazdu
 • ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdów
 • ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji
 • ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń
 • ustalenie danych technicznych oraz identyfikacja pojazdów
 • merytoryczna i techniczna likwidacja szkód
 • sprawdzenie i potwierdzenie bezwypadkowości pojazdu
 • inne na życzenie zleceniodawcy
 
©Copyright 2012 R&K EKSPERT